Aggházy

Kalef 1950

Kalef 1950

Windisch-Graetz Alfréd herceg tábornagy uraság, a fővezér, 1849. január 5-én elfoglalta Pestet és Budát. A futásáról versbe szedetten közismert Jellasics nevű úr is nagyon segédkezett a foglalásban. Aggházy Kamil bátyánk híres Budavár bevételét tárgyaló könyvében olvashatjuk a következőket a megszállás kapcsán (1849.): „…Már akkor meg volt az a jó szokás, hogy a megszálló a neki nem tetsző utcaneveket eltörölte s helyükbe olyanokat tett, amelyek neki tetszettek, a lakosságot pedig bosszantották.” (Lásd: említett mű 115. oldal). Példaként említi a Jellasics nevére átkeresztelt Kossuth utcát (a mai Táncsics Mihály utca a Várban, a középkorban Zsidó utcza, majd Verbőczi utcza) anno 1849. A megszállóknak rögeszméje az átkeresztelés, csak két példa a közvetlen környezetemből: az Olasz fasorból 1946-ban Malinovszkij fasor lesz, a Moszkva térből 2011-ben Széll Kálmán tér. Mi mindent elkövetnek a pusztapista fajták az én városom ellen?!